Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

liceul teoretic pavel danLiceul Teoretic “Pavel Dan “ Câmpia Turzii judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor cu normă întreagă, perioadă determinată.

Condiţii speifice:

- studii generale
- abilităţi de lucru în echipă
- disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi şi pentru zilele nelucrătoare la nevoie
- domiciliul stabil în localitate

Condiţii generale:

- să cunoască limba română scris şi vorbit
- să fie cetăţean român
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale
- să îndeplinească condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului( generale)
- să nu aibă condamnări definitive

Concursul va constă în:

Proba practică - data şi ora desfăşurării – 26 februarie 2013 ora 14.00
- locul desfăşurării – Liceul Teoretic “ Pavel Dan” Câmpia Turzii Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17
Interviu - data 26 februarie, ora desfăşurării se va comunica concomitent cu afişarea rezultatelor la proba practică
Important – proba practică este eliminatorie dacă candidatul nu a obţinut minim 50 puncte din 100

Bibliografie

Legea 319 / 2006
Norme PSI /2000 emise de M.E.C.
Dosarele de candidatură se vor depune în perioada 11-15 februarie 2013 între orele 12-15 la secretariatul Liceului Teoretic “Pavel Dan” Câmpia Turzii persoană de contact – secretar şef Soporan Ana Dorina – TEL-0725923360

Conform Hotărîrii 286/2011 pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor
- copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă din care să ateste vechimea în muncă, în meserie
- cazierul judidiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
- curriculum vitae

DIRECTOR,
Prof. Angela Marian

Last modified onDuminică, 17 Iulie 2016 17:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time