Ziarul Campia Turzii eXpress - Stiri din Campia Turzii

 Compania de Apa Aries

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

Email Imprimare PDF

liceul teoretic pavel danLiceul Teoretic “Pavel Dan “ Câmpia Turzii judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor cu normă întreagă, perioadă determinată.

Condiţii speifice:

- studii generale
- abilităţi de lucru în echipă
- disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi şi pentru zilele nelucrătoare la nevoie
- domiciliul stabil în localitate

Condiţii generale:

- să cunoască limba română scris şi vorbit
- să fie cetăţean român
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale
- să îndeplinească condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului( generale)
- să nu aibă condamnări definitive

Concursul va constă în:

Proba practică - data şi ora desfăşurării – 26 februarie 2013 ora 14.00
- locul desfăşurării – Liceul Teoretic “ Pavel Dan” Câmpia Turzii Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17
Interviu - data 26 februarie, ora desfăşurării se va comunica concomitent cu afişarea rezultatelor la proba practică
Important – proba practică este eliminatorie dacă candidatul nu a obţinut minim 50 puncte din 100

Bibliografie

Legea 319 / 2006
Norme PSI /2000 emise de M.E.C.
Dosarele de candidatură se vor depune în perioada 11-15 februarie 2013 între orele 12-15 la secretariatul Liceului Teoretic “Pavel Dan” Câmpia Turzii persoană de contact – secretar şef Soporan Ana Dorina – TEL-0725923360

Conform Hotărîrii 286/2011 pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor
- copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă din care să ateste vechimea în muncă, în meserie
- cazierul judidiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
- curriculum vitae

DIRECTOR,
Prof. Angela Marian


Comentarii

Share on Myspace
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Search

Like us on Facebook

Publicitate emag.ro

Publicitate

Publicitate

Horoscop

Find us on Facebook
Follow Us